Frånvaron av svar säger allt!

Blogg

Återigen tvingas vi aktualisera debatten kring antalet heltidspolitiker i Borås Stad (kommunalråd). Trots att vi författat och fått publicerat en debattartikel, där vi bjöd övriga partier till en öppen diskussion, så saknades replik från något av övriga partier.

Den 15:e juli kom en ny insändare till Borås Tidning av ”Boråsare sedan två år”. Här belyser författaren den debatt som aldrig fördes kring frågan. Återigen lyste övriga partier med sin frånvaro.
Kostnaden för denna utökning av antalet heltidsanställda politiker uppgår årsvis till ca 3 miljoner kronor för Borås Stad. Därtill kommer även kostnaden för de tre politiska sekreterarna – drygt 1,5 miljoner kronor (räknat lite i underkant). Denna ökning innebär således att Borås skattekollektiv belastas årligen med 4,5 miljoner kronor – pengar som egentligen ska finansiera samhällets kärnverksamhet, nämligen välfärden. För att ställa saker i lite perspektiv, och därmed bilda sig en jämförbar uppfattning, så kan denna kostnadsökning likställas med den årliga driftskostnaden för Äspered- och Rångedalaskolan.

Under årets första nämndsammanträden i Grundskolenämnden framkom ett stort underskott i verksamheten för grundskolorna. Om inte nämnden skulle få tillskott av ca 20 miljoner kronor (som sedan växte till 30 miljoner kronor under nämndsammanträdet därefter) så riskerade två skolor nedläggning under september månad. Dessa skolor som var Äspered- och Rångedalaskolan. Dessa skolor skulle varit tvungna att stänga ner sin verksamhet under september månad, för sedan räckte inte pengarna till. Efter omarbetning och diskussion kunde viss intern omfördelning av budgeten ske och man valde att prioritera bort en annan verksamhet och låta skolorna vara kvar. Denna verksamhet var främst lokalunderhåll, cirka 4 miljoner kronor valde man att skära ner i verksamheten.

Övriga partier valde därmed att, istället för att begära ytterligare resurstillskott, begränsa städningen av Borås Stads grundskolor. Detta kunde inte vi Sverigedemokrater gå med på. Det är även därför våra representanter på plats yrkade på att ärendet skulle skickas tillbaka för en fortsatt omarbetning.
Nu inför valet går övriga partier ut och propagerar ”ordning och reda” samt ”fräscha lokaler” – samma lokaler som de tidigare under sommaren hade beslutat skulle bli mindre rena. Så nu föreslås det att fler politiker ska anställas på heltid – samtidigt som vallöften florerar riktade mot ett problem de själva skapat. Ni som läsare kan verifiera ovan information genom protokollsutdragen från Grundskolenämnden från januari fram till juni sammanträdet.

Vi Sverigedemokraterna går istället till val på att stärka välfärden och tryggheten – inte elitpolitikernas plånböcker eller lösa problem som vi inte ville eller har skapat. Vad väljer du?